Konferencja Naukowo-Techniczna

wstecz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podanie aktualnego adresu mailowego, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 24 maja 2019 r.

 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na: 


marketing@ase.com.pl


faks: (58) 346 43 44