STREFY Ex „Globalne doświadczenia – lokalne bezpieczeństwo. Innowacje”.

wstecz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA XIX KONFERENCJE STREFY Ex

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podanie aktualnego adresu mailowego, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Zgłoszenie XIX Konferencja STREFY Ex „Globalne doświadczenia – lokalne bezpieczeństwo. Innowacje”.  07-08 marca 2018 r. w Gdańsku

 

 Na zgłoszenia czekamy do dnia 28 lutego 2018 r.

 

Zgłoś się do końca stycznia, a koszt uczestnictwa będzie niższy. 

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych rabatów!

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na: 


marketing@ase.com.pl