Rejestracja

Aktualnie  prowadzimy rejestrację na:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podanie aktualnego adresu mailowego, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Zgłoszenie XIX Konferencja STREFY Ex „Globalne doświadczenia – lokalne bezpieczeństwo. Innowacje”.  07-08 marca 2018r. w Gdańsku

 Na zgłoszenia czekamy do dnia 28 lutego 2018 r.

  

Wypełniony formularz prosimy przesłać na: 


marketing@ase.com.pl