STREFY Ex „Globalne doświadczenia – lokalne bezpieczeństwo. Innowacje”.

wstecz

Program do pobrania w wersji PDF : Pobierz 

 

Program konferencji: 

 

ŚRODA 7 marca 2018r.

 

10.00 – 10.15 - OTWARCIE KONFERENCJI

10.15 – 11:25  - Sesja wprowadzająca

 

 •   How competent training organizations for hazardous areas should be? The IECEx Recognized Training Provider Program - Arnold Thorsten, IECEx
 •   Wielowymiarowe bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - Jan Milczewski, Naftoport Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo przeładunku paliw płynnych
 •   Realizacja bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym - Tomasz Cicherski, TEKNOS-Oliva Sp. z o.

 

11.25 – 11.55 - Przerwa kawowa

11.55 – 13.25 - II Blok Tematyczny

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWWYBUCHOWEGO

 

 •   The Game changer: A quantum leap for flameproof encapsulation - Arnold Thorsten, IECEx
 •   Wyznaczanie stref, dobór urządzeń, i odpowiedzialność nadzoru w trakcie budowy i eksploatacji obiektów LNG - Stanisław Trzop, niezależny ekspert
 •   Nowe standardy dotyczące urządzeń nieelektrycznych w atmosferach wybuchowych - Grzegorz Czesnowski, Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

13.25 – 14.25 – Obiad

 

14.25– 15.30 - III Blok Tematyczny

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

  

 • Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu infrastruktury przemysłowej - case study na przykładzie projektu z branży chemicznej - Aleksandra Tracz-Gburzyńska, ASE Sp. z o.o.
 • Analizy techniczne jako czynnik determinujący dobór technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych - Przemysław Steiner, Przedsiębiorstwo Usługowe 'Poż - Pliszka' Sp. z o.o.
 • Nowa metoda szacowania promieniowania cieplnego w kontekście zagrożeń pożarowych w przemyśle - Dr inż. Piotr Tofiło, Szkoła Główna Służby Pożarniczej


15.30 – 16.00 - Przerwa kawowa

16.00 – 18.00  - IV Blok Tematyczny

 

BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE

 

 • Ocena bezpieczeństwa istniejących instalacji:  Analiza zagrożeń w oparciu o analizę HAZOP - Łukasz Kras, Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o.
 • Drony! Czy przedsiębiorstwo jest gotowe na nowe zagrożenie dla stref Ex? – Grzegorz Trzeciak, Squadron

 • Wymagania bezpieczeństwa cybernetycznego dla systemów SIS - Rafał Selega, ABB

 • Model wymiany informacji oraz mitygacji ryzyka na poziomie korporacyjnym po zdarzeniach awaryjnych i wypadkowych. Przykład zastosowania w PKN ORLEN S.A. - Łukasz Agaciński, Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.


20.00 – Uroczysta kolacja

 

CZWARTEK 8 marca 2018r.

 

9.20 – 9.30 - OTWARCIE II DNIA KONFERENCJI

9.30 - 11.15 - I Blok Tematyczny

 

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

 

 •   Nowe Centrum Badań i Rozwoju ASE Systemów Bezpieczeństwa i Zarządzania Bezpieczeństwem – Ireneusz Rogala, Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
 •   Zakres dokumentacji OOŚ dotyczącej zagrożeń naturalnych i antropogenicznych oraz ryzyka - Monika Bednarska, EKO-KONSULT Sp. z o.o.
 •   Substancje niebezpieczne w kontekście wymagań różnych przepisów ochrony środowiska - Jarosław Szymański, niezależny ekspert
 •   Ochrona środowiska przed skutkami awarii w pozwoleniach emisyjnych i pozwoleniach na korzystanie ze środowiska - Michał Behnke, niezależny ekspert

 

11.15 – 11.45 - Przerwa kawowa

11.45 - 14.00 - II Blok Tematyczny

 

NOWOŚCI NAUKOWO-PRAWNE

 

 • Projekt wydobycia i zagospodarowania gazu ziemnego z podmorskich złóż B4 i B6 - studium przypadku - Andrzej Tyszecki, Dorota Dawidowicz, EKO-KONSULT Sp. z o.o.
 • Nowe prawo wodne a funkcjonowanie zakładów przemysłowych - Ewa Wilkos-Gładki, CDM Smith
 • Remediacja terenów poprzemysłowych - kłopot czy szansa? - Katarzyna Klukowska, CDM Smith
 •   Kwantowa informacja – wyższy poziom cyberbezpieczeństwa - Prof. Marek Żukowski, Uniwersytet Gdański


14.00 – 15.00 - Zakończenie Konferencji. Obiad