Seminaria Techniczne

wstecz

9:30

  Otwarcie seminarium – Prezentacja Grupy ASE (Jacek Ciesielski)

9:45

  Najnowsze dyrektywy i przepisy do stosowania w strefach Ex – Łukasz Żyliński

10:00

  Rozwiązania do strefy 2 na przykładzie systemów przewietrzania Ex “p” – Łukasz Żyliński

10:20

  Konsulting techniczny jako wsparcie procesu realizacji inwestycji i eksploatacji - Rafał Frączek

10:40

  LDAR - „BAT” na emisję lotnych związków organicznych – Grzegorz Czesnowski

11:00

  Przerwa kawowa (20’)

11:20

  Akademia Bezpieczeństwa ASE – IECEx Recognised Training Provider – Grzegorz   Kulczykowski

11:40

  Właściwy dobór systemów ogrzewania elektrycznego– Ewelina Lurka

12:00

  Inwentaryzacja urządzeń – innowacyjne podejście do zagadnień SUR (Inspector-Ex) – Sebastian Ziemian

12:20

  Nowości, plany rozwojowe na 2019 – Jacek Ciesielski

12:40

  Przerwa kawowa (20’)

13:00

  Nowoczesne oświetlenie LED produkcji STAHL - Jacek Ciesielski

13:20

  Optymalizacja kosztów eksploatacji systemów ogrzewania elektrycznego – Jerzy Truchan

13:40

  Systemy rozdzielnic elektrycznych w strefach Ex – Tomasz Kochanowski

14:00

  Brattberg – multimodalne przejścia kablowe – najnowsze rozwiązania uszczelnień - Jacek Ciesielski

14.20

  Podsumowanie. Dyskusja

14:30

  Obiad