Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje

wstecz
I DZIEŃ

Środa, 10 stycznia

 

     

Panel ogólny

 

10:00 10:20 Uroczyste rozpoczęcie Konferencji
10:20 10:50 Pern, historia i przyszłość – Robert Woroszyło - PERN
10:50 11:20 GAZ System, nie tylko gaz - laboratoria pomiarowe – Aneta Korda-Burza - GAZ-SYSTEM
11:20 11:50 Zjawiska korozji w przemyśle – Prof. Kazimierz Darowicki
11:50 12:20 Single Malt or Blended, Topnir unique approach on Crude Oils – Didier Lambert - TOPNIR
12:20 12:40 Przerwa      

 

Panel 1A

Procesy i bezpieczeństwo

Panel 1B Rurociągi, Zbiorniki
12:40 13:00 Monitoring krytycznych zasobów produkcyjnych –
Leszek Grochowski - EMERSON
12:40 13:00 Budowa systemu zaopatrzenia jednostek pływających w paliwo – Jerzy Drążkiewicz - PROJMORS
13:00 13:20 Autonomiczny system paszportyzacji i kontroli urządzeń i instalacji – Inspector-Ex – Grzegorz Czesnowski - ASE 13:00 13:25 Dificult condition for flow custody transfer application – Thomas Sautier
13:20 13:40 Thermal Management z nowym portfolio dla Klientów 13:20 13:40 Ocena oddziaływania na środowisko baz paliw oraz rurociągów produktowych i paliwowych – Andrzej Tyszecki - EKO-KONSUL
13:40 14:00 Elektroniczny dziennik zmianowy – Rafał Rygielski - EMERSON 13:40 14:00 Realizacja kierunków wzmocnienia bezpieczeństwa   energetycznego Polski w oparciu o kopalniane źródła energetyczne – Stanisław Trzop
14:00 14:05 Podsumowanie panelu 14:00 14:05 Podsumowanie panelu
14:05 15:05

Obiad

 

Panel 1A

 

Procesy i bezpieczeństwo

 

Panel 1B

 

Rurociągi, Zbiorniki

15:05 15:25 Systemy autoamtycznego odwadniania zbiorników. Pautbac - Seres. 15:05 15:20 Blending  benzyny i etanolu online – Maciej Czerwiński - AGAT
15:25 15:45 Metody wdrażania nowych technologii chemicznych – sposoby finansowania – dr Andrzej Krueger - ICSO 15:20 15:40 Czy rozmiar ma znaczenie? Inne spojrzenie na integrację sterowania
w przemyśle – Piotr Burgs - EMERSON
15:45 16:05 Zabezpieczenia i monitoring zbiorników magazynowych, przelanie, wycieki, poduszka gazowa – Tomasz Mizera / Jacek Wypychowski - EMERSON 15:40 16:05 SMV III generation, diagnostic and measurements two face flow – Thomas Soutier
16:05 16:25 Jak tworzyć nowe technologii dla przemysłu chemicznego – Adam  Zadorożny - WTT 16:05 16:25 Zagadnienia poboru próbek z rurociagów paliwowych i naftowych – Matthias Rubien - KPS Holandia
16:25 16:45 Modernizacja instalacji przemysłowych i terminali paliwowych w formule EPC - doświadczenia realizacyjne Biproraf Sp.z o.o. Adam Chwiecko, Biproraf Sp. z o.o. 16:25 16:45 Instalacje VRU - dostosowanie do nowych przepisów – John ZINk - Maarten Kool/PGNIG
16:45 17:05        
17:05 17:25 Załadunki i rozładunki mediów w przemyśle chemicznym - dobra praktyka inżynierska nie kłócąca się z wymaganiami prawnymi – Grzegorz Maksymiuk 17:05 17:25 Optymalizacja funkcjonowania Terminala Paliw: wdrożenie systemu OKO 2.0. oraz wdrożenia systemu Rekoncyliacji wraz z samoobsługą dostaw bio – Piotr Szymański - Dyrektor Biura Infrastruktury i Rozliczeń Logistyki
17:25 17:45 Technologiczne pomiary poziomów cieczy – Cezary Szmeja - EMERSON 17:25 17:45 Harmonogramowanie logistyki pierwotnej: pełna integracja systemowa i wdrożenie systemu do sterowania łańcuchem dostaw – Szymon Skupień - Dyrektor Działu Planowania Logistyki; Rafał Jędrzejewski p.o Dyrektor Wykonawczy ds. Logistyki 
17:45 18:05 Palniki i flary - doświadczenia i aplikacje w przemyśle – John Zink / Andrzej Wolski 17:45 18:05 NEW ONG – zmiana sposobu dystrybucji i optymalizacja wykorzystania zasobów – Rafał Gąska - Dyrektor Biura Rozwoju Logistyki
18:05 18:10 Podsumowanie panelu 18:05 18:10 Podsumowanie panelu
           
19:30   Uroczysta kolacja oraz Gość Wieczoru prof. Jerzy Bralczyk      
           
           
           
II DZIEŃ Czwartek, 11 stycznia
Panel ogólny
9:30 9:50 Obrót wyrobami akcyzowymi w obliczu przeprowadznych obecnie reform – Maciej Szuwart
9:50 10:10 Ekspertyza stanowisk kontrolno-pomiarowych – Stanisław Kowalczyk - GUM
10:10 10:30 Popihn Co nowego w branży – Leszek Wieciech - POPIHN
10:30 10:50 Ochrona sieci przemysłowych poprzez identyfikację komponentów oraz procesów w niej zachodzących – Piotr Jagielski - NASK
10:50 11:30 Metrologiczne i Prawne aspekty związane z instalacjami pomiarowymi i zbiornikami –   Aleksandra Lewicka / Andrzej Lewicki - GUM
11:30 12:20 Przerwa - wymeldowanie z pokoi
Panel 2A Procesy i bezpieczeństwo Panel 2B Rurociągi, Zbiorniki
12:20 12:40 Szczelne odcięcia w trudnych aplikacjach – Jacek Wypychowski - EMERSON 12:20 12:40 Best practices for Radar Tank Gauging on LPG and LNG. Hakan Jubel - Saab
12:40 12:55 Mobilne stanowiska do legalizacji i weryfikacji  układów pomiarowych oraz przepływomierzy – Marcin Zagożdzon - EMERSON 12:40 12:55 Systemy zabezpieczeń i monitoringu  cystern  Atrom – Przemysław Nowak - ATROM
12:55 13:15 Systemy autoamtycznego odwadniania zbiorników. Pautbac - Seres - Alain Minard 12:55 13:15 Nowoczesna cysterna LPG i LNG – Petr Sedlak - VPS
13:15 13:30 Kompleksowa realizacja projektu EFRA – PENTAIR 13:15 13:30 Monitoring LPG – Grzegorz Mazur / Rafał Jankowski - ORLEN PALIWA
13:30 13:45 Niestandardowe rozwiązania ochrony pożarowej dla branży Oil and Gas – przykładowe wdrożenia” – Konrad Ciebień - ASE 13:30 13:50 Pomiar gęstości w master meterach LPG – wzorcowanie tej wielkości – Michał Kołakowski - SERWIS GAZ
13:45 14:00 Drony! Czy Państwa przedsiębiorstwo jest gotowe na nowe zagrożenia?– Grzegorz Trzeciak - SQUADRON 13:50 14:10 Wymagania dla urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych gazem LNG oraz konieczność posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych dla osób obsługujących ww. urządzenia techniczne – Piotr Kurowski - TDT
14:00 14:15 Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) – jak się w tym odnaleźć” – Rafał Rygielski - EMERSON
           
14:15 14:25 Podsumowanie konferencji      
    Obiad