Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym

wstecz

Program konferencji przeznaczony jest dla kadry zarządzającej i kadry inżynierskiej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo funkcjonalne oraz bezpieczeństwo techniczne, niezawodność i inwestycje. Dedykowana jest dla wszystkich branż przemysłu procesowego: petrochemicznej, chemicznej, gazowej oraz energetyki, przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego, a także dla przemysłu maszynowego. Program uwzględnia aspekty teoretyczne, jak i wskazówki do stosowania wiedzy w praktyce, w odniesieniu do zagadnień technicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych, w tym ubezpieczeń zakładów przemysłowych.