Seminarium Techniczne

wstecz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podanie aktualnego adresu mailowego, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Zgłoszenie na Seminarium Techniczne: ‚‚Bezpieczeństwo pożarowe i przeciwwybuchowe w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów palnych” 07 grudnia 2017 r. w Krakowie

 

 Na zgłoszenia czekamy do dnia 30 listopada 2017 r.

 

Zgłoszenie na XVIII Konferencję Naukowo-Techniczną: „Techniki Przeciwwybuchowe i Zarządzanie Bezpieczeństwem” 06 grudnia 2017r. w Tarnowie

 

 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 29 listopada 2017 r.

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na: 


marketing@ase.com.pl

 

Ilość miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń