DIAGNOSTYKA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 2018

wstecz
DIAGNOSTYKA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 2018

POLSKA BRANŻA MORSKA - ZWŁASZCZA W OBSZARZE PRODUKCYJNYM - STOI U PROGU ODRODZENIA


Dla powodzenia tego procesu niezbędna jest wola polityczna decydentów - zarówno ze strony administracji publicznej jak i biznesu, po to, aby ześrodkować i ukierunkować podejmowane wysiłki w długofalowej, strategicznej perspektywie. Potrzebne są również niemałe środki dla zapewnienia realizacji przyjętych wieloletnich strategii.

 

Nie można jednak zapominać, że poza zasobami „twardymi” potrzebna jest wiedza i technologie, które sprawią, że zakładany rozwój pójdzie ścieżką budowania przewagi poprzez innowacje, a nie tylko przewagi kosztowej. Nowoczesna diagnostyka może w tym niewątpliwie pomóc.

 

W związku z tym mamy przyjemność zaprosić Państwa na VII KONFERENCJĘ DIAGNOSTYKA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - DMIUT 2018, której tematem przewodnim są WYZWANIA DIAGNOSTYKI W BRANŻY MORSKIEJ.  Konferencja odębdzie się w dniach 20-21 września 2018 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

 

Więcej informacji na dmiut.nntlab.com

Archiwum