ATEX ENERGO

wstecz

ATEX ENERGO – Bezpieczeństwo i Technologie oraz Ochrona Środowiska w energetyce

 

Firma Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji ATEX ENERGO 2017, która odbędzie się w Hotelu HAFFNER**** w Sopocie w dniach 08-09 marca 2017 roku.


W ramach VII Konferencji „ATEX ENERGO - Bezpieczeństwo i Technologie oraz Ochrona Środowiska w energetyce” proponujemy sprawdzone podejście, czyli praktycy dla praktyków.


W trakcie Konferencji z prezentacjami wystąpią przedstawiciele ważnych instytucji zajmujących się bieżącymi zagadnieniami bezpieczeństwa w przemyśle, oraz praktycy z branży energetyki, w których występują zagrożenia wybuchami pyłów i gazów.


Przedstawione zostaną również wnioski prowadzonych analiz i ekspertyz wraz z propozycjami konkretnych rozwiązań. Uwzględnione zostaną także aktualne zagadnienia ochrony środowiska.


Na spotkaniu omawiane będą m.in. współczesne wyzwania branży, takie jak:

 • Aktualny stan wdrażania Dyrektywy SEVESO III,
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa pracy w energetyce,
 • Nowoczesne wsparcie efektywnej eksploatacji urządzeń,
 • Innowacyjne propozycje rozwiązań technicznych,
 • ATEX i ATEX USER w teorii i praktyce,
 • Zagadnienia ochrony środowiska w inwestycjach energetycznych,
 • Metody wdrażania systemów nadrzędnych sterowania procesów,
 • Nowości techniczne z zakresu automatyki,
 • Nowe osiągnięcia w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem,
 • Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w energetyce – prawo i praktyka,

 

 Konferencji będą towarzyszyć po realizacji programu zasadniczego szkolenia specjalistyczne:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym w praktyce (HAZOP)
 • ATEX - Technika przeciwwybuchowa z uwzględnieniem nowej dyrektywy ATEX 2014/34/UE
 • Problematyka zapobiegania wybuchowi i ochrony przed wybuchem w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie

 

Serdecznie zapraszamy!